Doplňujúce informácie k prezentácii

Umelá inteligencia a možnosti vizuálneho posúdenia kvality zvaru.

Ing. Peter Szakáll, PhD.,  3D s.r.o., Bratislava

Implementácia v priemyselných aplikáciách

Presnosť, spoľahlivosť a rýchlosť dnes bežne dostupného softvérového a hardvérového vybavenia predurčuje využitie AI v širokom spektre priemyselných aplikácií tam, kde klasické kamerové systémy s funkciami detekcie hrán a geometrických tvarov z rozdielu kontrastu jednotlivých obrazových bodov nie sú dostatočne spoľahlivé.

Vo vývoji aplikácií s využitím AI sme sa zamerali na aplikácie vizuálnej kontroly dielov, ktoré neboli komerčne bežne dostupné alebo nasadenie existujúcich riešení bolo ekonomicky málo efektívne. Proces vývoja prešiel niekoľkými fázami od implementácie základnej klasifikácie objektov cez detekciu defektov až po komplexnejšiu vizuálnu kontrolu zvarov.

Požiadavka na kontrolu zvarov pred jeho vložením do palety
Inšpekcia rozstrekov bodových zvarov
Vizualizácia zvarov
Kontrola kvality oblúkového zvaru
Kontrola kvality zvarov na centrálnej trubke CCB
Vizualizácia oblúkových zvarov
Vizualizácia oblúkových zvarov
Správne otočenie naváracej matice
Poznámka

Rozsah vstupných dát, použitých na vytvorenie modelov, má priamy vplyv na spoľahlivosť a správnosť rozhodnutia. Proces učenia je možné prirovnať k získavaniu skúseností ľudí. Obmedzením aplikovania neurónových sietí, ale aj techník spadajúcich pod dnešné AI, je úzka špecializácia na riešenie konkrétnych úloh. Na využitie v primyslených aplikáciách je potrebné vytvoriť jedinečný model pre každú aplikáciu, čím sa výrazne zvýši spoľahlivosť pri rozhodovaní. Nevýhodou je chýbajúca transparentnosť, teda absencia kritérií na základe ktorých sa algoritmus rozhodol pre konkrétne riešenie, klasifikáciu a podobne. Zároveň bude platiť, že žiadna aplikácia AI nebude neomylná, dôležitým kritériom bude dosiahnutie vyššej spoľahlivosti, rýchlosti a opakovateľnosti, akú by dosiahol v rovnakej úlohe človek. Umelá inteligencia je vhodný nástoj pre využitie v aplikáciách, kde je každý objekt aj napriek svojim spoločným črtám zároveň jedinečný.