Koalescenčné filtre sú určené na odstránenie aerosólov a drobných kvapiek z plynov. Počas spracovania dochádza ku kontaminácii média olejom a vlhkosťou, ktorá je v ďalšom procese ich využitia nežiadúca. Princíp filtrácie je v zachytení drobných čiastočiek kvapaliny s rozmermi od 0,1 µm na povrchu filtračného materiálu z mikrovlákna, kde dochádza k ich zoskupeniu do väčších kvapiek a stečeniu do odkaľovacieho priestoru filtra, ktorý môže byť vybavený manuálnym alebo automatickým odkalením. Smer prúdenia látky vo filtri je oproti filtrom pevných častí opačný a vždy smeruje z vnútornej časti filtračného elementu smerom k vonkajšiemu priemeru. Podľa požiadaviek na tepelnú odolnosť, chemickú kompatibilitu a veľkosti filtrovaných častí je potrebné zvoliť vhodný filtračný materiál.

Koalescenčné filtre sú nevyhnutným doplnkom pre aplikácie procesných analyzátorov plynov a kvapalín, kde je potrebné navrhnúť systém úpravy vzorky, ktorý zabezpečí okrem vhodného prietoku a tlaku média aj kvalitatívne požiadavky na ochranu vnútorných častí analyzátora a zabezpečenie stability merania.

Špeciálne prevedenie SV „otočeného“ tela koalescenčných filtrov je možné využiť, okrem filtrácie plynov, aj na oddelenie dvoch kvapalín s rozdielnou hustotou, ako je kombinácia olej – voda. Na jemnejšej vnútornej strane filtračného materiálu sú oddelené pevné častice. K separácii kvapalín dochádza na vonkajšej vrstve filtra, následne rozdiel v hustote zabezpečí možnosť odkalenia ťažšej frakcie. Otočenie filtra umožňuje pripojenie odkaľovacieho potrubia do jeho pevnej časti čím sa uľahčí prístup k filtračnému elementu, na ktorého výmenu nie je potrebné demontovať odkaľovacie potrubie.