Machine vision

rozvoj poznatkov v oblasti využitia umelej inteligencie AI v aplikáciách vizuálnych systémov. S cieľom poskytnúť zákazníkom pridanú hodnotu pri realizácií komplexných riešení automatizácie a integrácie robotov do výrobného procesu. 
Kontaktujte nás

3D vision

 • príprava výroby bez blokovania zariadenia
 • zvýšenie dostupnosti zariadenia
 • synchronizácia offline – online trajektórie
 • zjednodušenie konštrukcie prípravkov
 • rýchla zmena produkcie
 • inšpekcia geometrie zostavy

Oblúkové zváranie

 • aplikácia určená pre malé opakované série
 • bez potreby kalibrácie polohy robot – skener
 • trajektórie pripravené v off-line programe
 • jednoduchá zmena produkcie
 • nižšie náklady na prípravky
 • vysoká flexibilita

Detekcia defektov

oblúkové zváranie

 • rozmery –  kontrola šírky (b) a dĺžky (c) zvaru
 • prerušenie – kontrola úplnosti a celistvosti zvaru
 • prepálenie – odhalenie prepálených miest
 • deformácie – zúženie miesta a iné deformácie
 • pórovitosť zvaru
 • viac informácií v AI – vizuálna kontrola oblúkových zvarov

Flexibilita v meniacich sa  podmienkach

 • zmeny vo svetelných podmienkach
 • zmena vzdialenosti kamery a objektu
 • meniace sa natočenie a poloha objektov
 • flexibilita v detekcii a počte rôznych stavov
 • flexibilný počet kontrolovaných objektov

Pick and place lokalizácia objektu

 • lokalizácia v 2.5D
 • možnosť lokalizovať aj veľkorozmerné objekty
 • dostupné a efektívne riešenie bez laseru

Rozstrek v závite

Vizuálna kontrola zameraná na prítomnosť rozstrekov a poškodenia závitov

 • vnútorný závit
 • vonkajší závit
 • dosadacie plochy
 • kontrola prítomnosti skrutiek a matíc

Riešenie aplikácií s AI na kľúč

 • veľký rozsah tvarov, farieb a povrchovej textúry bez možnosti určiť referenčný tvar,
 • vizuálne označenie miesta defektov pre uľahčenie následného repasu
 • jednoduchá online validácia procesu kontroly
 • archív z produkcie

Detekcia trhlín lisovaných dielov

 • prípadová štúdia možnosti detekcie trhliny na dieloch lisovaných za tepla
 • rôznorodá textúra povrchov, geometrie a orezu
 • reflexný povrch

Náš cieľ …

Aplikácie AI nie sú neomylné, dôležitým kritériom bude dosiahnutie vyššej spoľahlivosti, rýchlosti a opakovateľnosti, akú by dosiahol v rovnakej úlohe človek. Umelá inteligencia je vhodný nástoj pre využitie v aplikáciách, kde je každý objekt aj napriek svojim spoločným črtám zároveň jedinečný.