Plynové detekčné systémy

Ponúkame zariadenia a systémy stacionárnej a prenosnej plynovej detekcie dolnej medze výbušnosti, zdraviu škodlivých látok a koncentrácie kyslíka. Od aplikácií vyžadujúcich jeden detektor až po rozsiahle prevádzky s veľkým množstvom plynových detekčných zariadení, centralizovanými v systémoch zabezpečujúcich výstražné signalizácie s programovateľnými funkciami.

Kontaktujte nás

Fixná plynová detekcia

Detektory dolnej medze výbušnosti (%DMV) horľavých plynov na báze neselektívneho katalytického senzora alebo na báze selektívneho iR senzora pre snímanie metánu a propánu. iR senzor je tiež možné použiť na detekciu CO2.

Detektory na báze elektrochemického senzora, slúžia na selektívnu detekciu toxických látok a kyslíka. Najčastejšie snímané plyny: O2, CO, Cl2, H2S, SO2, NO, NH3, H2.

Detektory sú v rôznych prevedeniach rozdelených podľa náročnosti prostredia v ktorom budú použité. Okrem štandardných detektorov ktoré sú priamo montované v prevodníku alebo pripojovacej krabici, ponúkane aj externé iR detektory horľavých plynov Searchpoint Optima Plus, optické detektory s otvorenou cestou (Open-Path), ultrazvukové detektory Searchzone Sonik.

Rad detektorov pre domáce a komerčné použitie:

Rad detektorov použitie v priemysle:

Riadiace jednotky pre systémy detekcie plynov: