Automatizácia

Zvyšovanie produktivity, kvality a získanie konkurenčnej výhody našich zákazníkov s využitím moderných technológií pri návrhu a realizácií aplikácií v oblasti automatizácie a robotiky.
Kontaktujte nás
Pozrite si náš katalóg referencii pre montážne aplikácie BiW.

Skúsenosti

 • Široké spektrum realizovaných projektov
 • Integrácia technológií od popredných výrobcov
 • Softvérové zázemie pre tvorbu digitálneho dvojčaťa
 • Integrácia robotov ABB, Motoman Yaskawa, Kuka, Fanuc
 • Desiatky aplikácií vo zváraní, nitovaní a montáže BiW dielov

Konštrukcia & dizajn

 • Od zadania po spustenie sériovej výroby
 • Mechanická konštrukcia CatiaV5-6
 • Elektrické zapojenie, rozvádzače a riadiace systémy
 • Simulácie a optimalizácia rozmiestnenia technológií
  • Technomatix Process Simulate
  • Yaskawa MotoSim
  • ABB RobotStudio

Simulácia & validácia procesu

 • Validácia riešenia v každej fáze projektu
 • Vizualizácia riešenia a zapojenie zákazníka do procesu návrhu
 • Technická dokumentácia pred uvoľnením do výroby
 • Optimalizácia usporiadania pracoviska

Montáž & uvedenie do prevádzky

 • Predprebierka zariadení v našich priestoroch
 • Inštalácia mechanických, elektrických a pneumatických rozvodov
 • Programovanie zariadení a riadiacich systémov
 • Odladenie procesov, testovacia prevádzka
 • overenie produktivity a stability výroby
 • Technická podpora výroby

Realizácie

 • Robotizované linky pre výrobu dielov v automobilovom priemysle
 • Naša virtuálna karoséria zložená z realizovaných projektov obsahuje už desiatky zvarencov
 • Montáž a zváranie karosárskych dielov pre elektrické autá v projektoch eUp, MEB31 a MEB41

Mechanická konštrukcia

 • Upínacie a manipulačné prípravky, dokumentácia 2D, 3D
 • Mobilné 3D meracie rameno so skenerom ROMER
 • Softvérovvé nástroje
  • CatiaV5-6
  • EPlan Electric
  • PolyWorks

Technologické operácie

 • Inovatívne aplikácie navrhnuté na kľúč
 • Na základe špecifických požiadaviek zákazníka
 • Využitie umelej inteligencie, kamerové systémy
 • Integrácia 3D vision systémov

Strojové videnie …

Aplikácie

 • Zváranie

 • Lepenie

 • Montáž

 • Paletizácia

 • Nitovanie

 • Manipulácia

 • Obsluha strojov