Koalescenčné filtre

Koalescenčné filtre sú určené na odstránenie aerosólov a drobných kvapiek z plynov. Počas spracovania dochádza ku kontaminácii média olejom a vlhkosťou, ktorá je v ďalšom procese ich využitia nežiadúca. [...]