meranie - riadenie - analytika - robotika

 

Priemyselná robotika

Automatizácia a robotika

meranie - riadenie - analytika - robotika

Návrh, montáž a uvedenie do prevádzky systémov postavených na dlhoročných skúsenostiach v rôznych oblastiach priemyslu, zabezpečenie školení, záručného a pozáručného servisu pre uvedené oblasti.

 


   

Robotizované pracoviská

robotizovane-pracoviska

 Realizácia robotizovaných pracovísk na kľúč.
 Simulácia, design, mechanika, elektro, inštalácia, uvedenie do prevádzky

Procesná analytika

procesna-analytika

 Procesné merania, emisné merania, servis.

 Petrochémia, cementárne, energetika, ČOV, životné prostredie        

CAx

riesenia

 3D simulácia procesov v automatizácií.

Tecnomatix Process Simulate, Robot Studio, Catia, Solid Works, ELCAD, ZWCAD, STEP 7, TIA Portal